ความรู้เกี่ยวกับการเขียน Program

สอน html5

HTML 5

HTML เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ

HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ใช้ในการสร้างเว็บเพจ แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Google Chrome เป็นต้น

ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4.0 HTML 4.01 และที่ใช้ในปัจจุบันคือ HTML5

 

HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่าง HTML :
  
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Say something about title</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is you information.</p>

</body>
</html> 

  
สอน css3

CSS 3

CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับปรับแต่งเว็บเพจ

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets หรือเรียกอีกอย่างว่า Style Sheets

CSS เป็นภาษาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผล ปรับตกแต่งแต่ง จัดโครงสร้างเอกสาร เว็บเพจ หรือ จัดรูปแบบ project ของนักพัฒนาเว็บไซด์ โดย CSS มีรูปแบบการเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1. Inline Style Sheet
2. Embed Style Sheet
3. External Style Sheet

*หมายเหตุ ผมขอแนะนำสำหรับนักพัฒนาให้เขียน CSS ในรูปแบบที่ 3 คือ External Style Sheet เพราะง่ายต่อการควบคุมการแสดงผล และที่สำคัญยังมีผลต่อการให้คะแนนการจัดอันดับ (ranking) ของทาง Google อีกด้วย

 

ตัวอย่าง CSS :
  
body {
  background-color:#fff; 
  color:#000; 
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
  margin:0 auto;
}
h1 {
  font-size:22px;
  color: #fff;
}
p {
  font-size: 20px;
  line-height:24px;
} 
  
สอน JavaScript

JavaScript

JavaScript เป็นภาษาสคริปที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม

JavaScript เป็นภาษาสคริป ที่อยู่ในเว็บไซต์ โดย JavaScript จะทำงานในฝั่งไคลเอนต์ (Client) สามารถใช่ร่วมกับ HTML ได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น ๆ เช่น PHP, ASP ฯลฯ และยังรองรับการทำงานกับทุก ๆ Web browser อีกด้วย

 

ตัวอย่าง JavaScript :
  
<script>
 function __chkSelectItem(){
  var ChkErr = 1;
   for(var i = 1; i <= 4; i++){
   if(document.getElementById('thisItem' + i).checked == true){
   ChkErr = 0;   
   }  
  }
  
  if(ChkErr == 1){
   alert('Please choose the one item'); 
   return false;
  } 
 }
</script>
  

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในส่วนเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ (Server Site) ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซด์ หรือ project ต่าง ๆ และจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ซึ่ง PHP เป็นภาษาที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเว็บ CMS ที่พัฒนาด้วย PHP เช่น Wordpress, Drupal , Joomla ฯลฯ

ส่วนมากนักพัฒนามักใช้ PHP เขียน ออกมาในรูปแบบ Dynamic Website ตัวอย่างเช่น เว็บ pantip ที่สามารถตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้

 

ตัวอย่าง PHP :
  
<?php
 $displayTxt = 'Hello my name xxx.';
 print $displayTxt; 
?>
  

SQL

SQL (structured query language) คือภาษาที่ใช้สำหรับจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด กล่าวคือ สามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle, Sybase, DB2 และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ

 

ตัวอย่าง SQL :
  
SELECT * FROM tbName WHERE 1 ORDERY BY date DESC
  

jQuery

jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในการเขียน JavaScript ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสั้นลง ซึ่ง jQuery ได้รวม Object และ Function ต่างๆ ไว้ในรูปแบบ Library

Feature ของ jQuery

- HTML
- HTML event methods
- CSS manipulation
- Effects and animations
- Ajax
- Utilities

 

ตัวอย่าง jQuery :
  
$("#some-input").markdown({autofocus:false,savable:false})
$('#some-input').val('this value');
  

Recent Posts

Our Skill

จัดทำ web application ด้วย framework เป็นหลัก เพราะว่าง่ายต่อการนำไปพัฒนา framework ที่เราถนัด yii2 framework, codeigniter framework, Vue js

กล่าวถึงทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม ภาษา programming ที่เราใช้พัฒนา web application : PHP, Node js, JAVASCRIPT, JSON, jQuery VB, SQL, MYSQL XML, HTML5, CSS และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของโปรเจค

Hey, I'am ready to help you!