สื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

HTML5 new elements

HTML5 มี Elements ใหม่ ๆ อะไรบ้าง

Elements HTML5 สำหรับนักพัฒนาเว็บไซด์คงรู้จัก Elements ใน HTML มาเป็นอย่างดี แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดคุยทำความรู้จัก Elements ใหม่ใน HTML5 ซึ่งอาจมีประโยชน์อย่างมากมายสำหรับนักพัฒนาเว็บไซด์ ซึ่ง Elements HTML5 นี้ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทำให้สามารถเขียน project ได้อย่างมีระเบียบมากขึ้น

เบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5

HTML5 Browser Support

HTML5 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช้งานในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย และยังสามารถเพิ่ม Elements ขึ้นมาใช้งานได้ตัวอย่างเช่น

JavaScript

JavaScript เป็นภาษาสคริปที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม

JavaScript เป็นภาษาสคริป ที่อยู่ในเว็บไซต์ โดย JavaScript จะทำงานในฝั่งไคลเอนต์ (Client) สามารถใช่ร่วมกับ HTML ได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น ๆ เช่น PHP, ASP ฯลฯ และยังรองรับการทำงานกับทุก ๆ Web browser อีกด้วย

JavaScript Events

JavaScript Events กับการใช้งาน

Events ของ JavaScript ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ร่วมกับภาษา html โดยผมจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับ JavaScript Events
Event ก็คือเหตุการณืต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ผู้ใช้คลิกเมาส์การกระทำใดๆลงไปในเอกสาร ผู้ใช้กดปุ่มบนคีย์บอร์ด การพิมพ์ข้อมูลลงในฟอร์ม การใช้เมาส์วางบนวัตถุ เป็นต้น

ความรู้เกี่ยวกับ CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets หรือเรียกอีกอย่างว่า Style Sheets

CSS เป็นภาษาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผล ปรับตกแต่งแต่ง จัดโครงสร้างเอกสาร เว็บเพจ หรือ จัดรูปแบบ project ของนักพัฒนาเว็บไซด์ โดย CSS มีรูปแบบการเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้
 

  • show 5 item of 13

Recent Posts

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!