สื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

CSS background

Css background ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติของพื้นหลังให้กับองค์ประกอบนั้นๆ ที่เราต้องการ เรามาดูกันเลยว่าคุณสมบัติของ CSS background นั่นมีอะไรบ้าง และควรใช้เมื่อใด
 

HTML5

HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ภาษา HTML คืออะไร

HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ใช้ในการสร้างเว็บเพจ แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Google Chrome เป็นต้น

ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4.0 HTML 4.01 และที่ใช้ในปัจจุบันคือ HTML5

  • show 3 item of 13

Recent Posts

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!